Univerzálne protiklady NebiesZeme...

Všetky zmeny,

tak isto ako takzvaná rovnováha,

alebo ekvilibrum vznikajú a žijú zo stretu

protikladov.

Georges Oshawa

Základnou myšlienkou Yin a Yang je, že ako pri vzťahoch dvoch ľudí ide o duálne pôsobenie dvoch protichodných princípov, energií, pohlaví, foriem, smerov, pólov...

Všetko v univerze sa skladá z  určitého presného pomeru týchto dvoch typov energií. Výsledná energia je len  výsledkom v závislosti, z ktorej vibrácie (alebo hmoty, materiálu, náboju...) má väčšiu prevahu.  Žiaden predmet, alebo živý organizmus nie je čisto Yinoví, alebo čisto Yangoví. Sme zmesou týchto dvoch substancií a len prevahou jednej sa javíme, ako čisto jedna časť. Muž môže mať ženské vlohy a môže inklinovať k ženským veciam ( vizážista, módny návrhár)  a zasa naopak žena môže inklinovať k mužským veciam( futbalistky, vojačky)...

Presný pomer týchto dvoch vibrácií vám dobrý fengšuista vie zistiť podľa dátumu narodenia. Tu je dôležitý vedieť rok, mesiac, deň a aj hodinu narodenia.

Na porovnanie vám napíšem pár bodov k čomu inklinuje každý s  protipólov:

 

Yang                                    Ying

hmotné                                        duchovné

egoizmus                                     nesebeckosť

telesné                                             citové

intelekt                                           intuícia

 

Tvar nášho domu je ako genetická značka nášho rodu. Bez ohľadu na to, ako sa obliekame a aká je naša pohlavná orientácia, pod všetkým tým je biologické odlíšenie, ktoré jestvuje už pred naším narodením.

Do domu, ktorého tvar produkuje silný Yangový náboj, môžeme dávať ružovú farbu, čipky, drobné ženské doplnky, ale jeho štruktúra bude stále vyžarovať mužskú Yangovú energiu.

Pre Feng Shui sú tieto informácie spolu s GUA číslom veľmi dôležité pre vytvorenie si celkového obrazu s daného priestoru.