Schéma Lo šu tabuľky lietajúcich hviezd 2019

hviezdy, lietajuce hviezdy, feng shui, ladenie

Príbeh o vzniku magického LO ŠU štvorca. Presne Lo Šu mriežka znamenala „ Lo mapu alebo diagram“. Príbeh popisuje cisára JOUA, ktorý bol na prechádzke pozrieť si rozsah škôd po záplavovej katastrofe a na brehu rieky Lo  približne 2205 pr. n. l. objavil súbor bodiek na vrchu panciera korytnačky. A tak bola mriežka Lo Šu  vždy spojovaná s kontrolou vody a tiež s Feng Shui.

 

Vo Feng Shui rozlišujeme tri najzákladnejšie univerzálne energie:

  • Energiu neba - Tian                            
  • Energiu človeka - Ren                        
  • Energiu zeme – Dí      

Rozlišujeme ešte ďalšie energie priestoru, ale pre základ nám postačia tieto tri energie.

  • Energiu neba cítime v priestore cez Fei Ying, tiež pôsobením energií piatich živlov v priestore, vplyvom astrológie a numerológie na priestor.  Fei Ying analýza nám ukazuje energetickú kvalitu vstupujúcu cez okná a dvere do priestoru. Vstupujúca energia podľa Fei Ying je buď dobrá, alebo negatívna a tá negatívna by mala byť ošetrovaná  Feng Shui prostriedkami. 

  • Energiu človeka  predstavuje psychický, fyzický a bioenergetický stav  obyvateľov priestoru.

  • Energiu zeme cítime ako jemnú esenciu pozemku, budovy, hlavného vchodu,  zariadenia interiéru ( nábytok, farby, doplnky...) a hlavne vplyvu  sektorov v priestore. Vplyv sektorovej analýzy je popísaný v časti menom Feng Shui .

Pôsobenie energie piatich živlov sa zobrazuje v tzv. LO - ŠU mriežke ( ako Lietajúce Hviezdy). Táto mriežka je už sledovaná niekoľko tisíc rokov a až jej výpočet umožňuje naozaj  priestor vyladiť. Bez zamerania priestoru  Feng Shui kompasom a Lo - Šu mriežky sa nedá robiť ozajstné Feng Shui.

feng shui, 2019, lietajúce hviezdy, hviezdy

Každý rok treba sledovať hlavne negatívne energie, ktoré prinášajú do priestoru nervozitu, hádky, konflikty a môžu rôznym spôsobom ovplyvniť ďalší vývin udalostí v živote obyvateľov,  alebo firmy.  Samostatné ladenie negatívnych vplyvov ostáva na Feng Shui poradcovi a  vychádza z hlbšej analýzy priestoru.

sošky feng shui,sochy feng shui, predmety harmonizácie

V Lo - Šu  mriežke je niekoľko ďalších zaujímavých hviezd ( hviezda krádeží, konfliktov ), ktoré si žiadajú  od Feng Shui poradcu vyladenie, ale tu sa budem sústrediť na tie najzávažnejšie.

 

  • päť žlčí
  • veľký vojvoda Jupiter - Tai Sui
  • hviezda ročného prelomu - Sui Po
  • traja zabijaci - Sarm Saat

Ďalšie presné a kompletné ladenie priestoru pripravujeme len na objednávku...

kompas