Feng shui a význam svetových smerov...

Všetky liečivé sily musia byť vnútri,

Nie vonku! Aplikácie zvonku sú na to,

aby vnútri vytvárali koordinujúcu mentálnu

a duchovnú silu.

  Edgar Cayce

Váš dom je vaše väčšie telo. Rastie na slnku a spáva v tichu noci.

Každý svetový smer vášho domu nesie inú energiu a symbolický „náboj“, ktorý ovplyvňuje život ľudí v ňom. Svetový smer by sme si mohli pre ľahšiu orientáciu rozdeliť do dvoch skupín podľa jednotlivých  smerov + prírodného živlu a vlastností:

 • jeho elementárny prvok, ako napríklad Juh má Oheň...
 • podľa vlastností, ktoré  priamo ovplyvňujú dianie v živote ľudí. Ako napríklad Juh ovplyvňuje Slávu a postavenie v spoločnosti.

Teraz si v krátkosti popíšeme význam jednotlivých smerov.

 

Sever patrí elementu Voda a prislúcha Kariére a životnej ceste.

 

Postav sa  pred  to a nemá to začiatok.

Nasleduj to a nemá to koniec.

 Lao C. 

Významov severného smeru je omnoho viac, než len upínanie sa na vaše zamestnanie. Znamená to slobodu robiť si to, čo robiť chceme, aby život prúdil nenásilne , jasne a ľahko. Je to prirodzené miesto principiálne pre akúkoľvek vodu v jeho rôznych podobách. Patrí sem napríklad: akváriu, ale aj obraz s pokojným jazero. Druh vody je ale dobré prekonzultovať s fengshuistom, lebo sú tu predsa len určité kritéria.

Juhozápad prislúcha Úrodnej zemi a ovplyvňuje Vzťahy vo všetkých jeho formách.

      Chcem byť s tými, čo sa vyznajú

     v tajomných veciach lásky, alebo  zostať sám.

Chcem byť zrkadlom pre tvoje celé telo...

Rainer Maria Rilke

Vzťahy s inými, či už platonické, profesionálne, pracovné, alebo vášnivé, nám pomáhajú lepšie sa integrovať s tými časťami nás samých, ktoré nemôžeme len tak ľahko uvidieť. Pre niekoho sú vzťahy s klientmi, alebo zákazníkmi znamenajú peniaze, pre iného sú vzťahy zdrojom veľkého šťastia, ústiaceho do manželstva a založenia si rodiny. A pre mnohých iných je to hlavný zdroj ich vnútorného života. Byť vo vzťahu znamená úprimne prijímať a tak isto dávať. V interiéry môže byť táto energia v keramickej váze,  alebo vyobrazená na  obraze úrodných polí , na ktorých pracujú dve ženy. Výber správnych doplnkov a materiálov odporúčam ponechajte na vašom fengshuistovi.

Východ sa správa ako Mladé drevo a ovplyvňuje Zdravie, rodinu všeobecne, a špeciálne aj starších  členov rodiny.

Ak nepoznáte minulosť, nebudete mať budúcnosť.

Ak neviete,  kde vaši ľudia boli, nebudete vedieť, kam vaši ľudia idú. 

Forest Carter

Obzvlášť v dnešnom rýchlom chaotickom čase by si malo ľudstvo viacej uvedomovať, ako krehké je naše zdravie.

Moderný človek v tomto storočí vyzerá takto:

 • nevyvážená strava a to hlavne priveľa cukru , bielej múky a primálo vlákniny v strave.
 • skoro žiadny pravidelný pohyb zameraný na zlepšenie kondície a vitality. Prechádzka z kresla od TV do chladničky o 22.00 hod sa neráta..!
 • a to radšej nebudeme rozoberať nejaké to duchovné cvičenie, meditáciu, alebo iné napĺňanie nášho Karmického poslania a poslania nášho rodu.

No a k tomuto všetkému sa ešte priráta aj priestor v dome, ktorý nám buď dopĺňa už beztak chýbajúcu energiu pre naše zdravie,  alebo nás z toho mála čo sme si niekde nazbierali ešte vycicia. Asi by nebolo zlé sa zamyslieť nad sebou, kde som a kam chcem smerovať so svojím  zdravým. Každý z nás má na výber. A to kvalitný oddych doma, alebo nie moc ideálne pohodlie v nemocnici.

Juhovýchod patrí Starému drevu a my ho cítime ako množstvo Bohatstva a požehnania v živote.

Neexistuje logická cesta k objaveniu týchto

elementárnych zákonov.

Jedinou cestou je intuícia,

ktorej pomáha zmysel pre usporiadanosť

spočívajúci za javmi.

Alber Einstein

Mnoho ľudí si spája šťastie s výhrou v lotérií, vsadením na pravého koňa pri dostihoch, s nečakaným darom v podobe dedičstva, alebo cenou v Kolese šťastia. A pritom byť požehnaný, to nie je topiť sa v peniazoch. Znamená to reálne vnímať a zažívať hojnosť v mnohých oblastiach života, byť obdarený dobrými znameniami osudu, prosperity, harmóniou a dokonca aj zdravím.

Centrum patrí  prvku Zeme a správa sa, ako Centrálna riadiaca jednotka celku.

Každý človek sa dotýka všetkého ostatného, ibaže nie rukami, ale cez zväzok dlhých vlákien, ktoré vystreľujú zo stredu jeho brucha. Tieto vlákna spájajú človeka s jeho okolím, udržujú ho v rovnováhe, dávajú mu stabilitu.                                      Carlos Castaneda

Vitálny stred tela má veľa mien podľa kultúr, ktoré ho opisujú. Ale ja použijem tento názov Hara, je hlboké, zakorenené miesto, z ktorého vyžaruje životná energia, čiže všade prítomné čchi.

Podobne ako gravitačný stred nášho tela, je Tchaj ťi – Hara tiež prítomná v izbe, alebo v dome a vyznačuje sa miestom hlbokej Jednoty. Najdôležitejšie z hľadiska Feng Shui je, aby Jednota – stred bola nezaprataná, čistá a usporiadaná.

Severozápad prislúcha Nepretavenému Kovu a je to sektor Nápomocných priateľov, cestovania, dopravným prostriedkom.

                 Nasleduj cestu Nebies, premýšľaj o princípe,

                 ktorý je za ľudskými záležitosťami.

                          Chan Fej C.

Cesta prírody je cestou Nebies. Dary zhora sa prejavujú formou podpory, vedenia a lásky blízkych priateľov. Táto oblasť Nápomocný priatelia, sú tiež dvere, ktorými do vášho života vstupujú všetci dobrovoľníci. Ako napríklad: spolupracovníci, podporovatelia, dobrí susedia, nápomocný ľudský anjeli a dostáva sa vám Nebeskej pomoci. Ale je to zároveň aj oblasť života, cez ktorú zasa vy ako priateľ podávate pomocnú ruku iným ľudom a bezvýhradne rozdávate svoj talent, schopnosti, čas a energiu.

Západ patrí už Pretavenému Kovu a prislúcha Deťom, kreativite,  budúcnosti, nadobudnutému bohatstvu, alebo  majetku.

                                   Priame a povrchné skúmanie vecí

                                   nám nie vždy umožňuje posúdiť,

                                   či je realita totožná s vnemom.

                                                           Lecomte Du  Nouy

Všetko čo vytvárame - naše deti, plány, životné príbehy či majstrovské umelecké diela – pochádza zväčša s tejto oblasti nášho domu. Tu rozvíjame nové plány, vymýšľame dokonalejšiu pascu na myši, tu sa v nás rodí báseň, či pesnička, tu zasievame semienko nového života. Ale patrí tiež oblasti kde patria aj drahé predmety a pokladničky zo šperkmi.

Severovýchod patrí Zemi – Hore tá je svojou kvalitou spájaná s Poznaním, zamýšľaním sa.

                                                 Uvedomiť si svoju nevedomosť

                                                 je obrovský krok k vedeniu. 

Benjamin Disraeli

Starý mudrci trávili hodiny v tichom rozjímaní, často na čistom vzduchu  a v pokojnom ústraní horskej jaskyne. Po hodinách štúdia alebo meditácie si uvedomovali svoju nevedomosť o svete a prehlbovali poznanie seba samých.

Táto oblasť v našom dome, často nazývaná  Vnútorné vedenie, nevychádza s toho, čo už viete, ale naopak, je nabíjaná tým, o čom viete, že neviete. Vnútorné vedenie závisí od sebareflexie, pohrúženia do seba, a často prichádza neskoro v noci alebo v skorých ranných hodinách.

Juh je Oheň patriaci Sláve, osvieteniu, postavenie v spoločnosti.

         Pred osvietením: nos vodu, sekaj drevo.

        Po osvietení: nos vodu, sekaj drevo...

Čínske príslovie

Byť nabitý Ohňom znamená prejavovať energiu Jasu. Keď sme na výslní, alebo na očiach verejnosti, tak táto oblasť sa môže volať aj Sláva – a sme také mediálne hviezdičky. Je však zrejmé, že superhviezda môže napriek verejnému uznaniu, alebo celosvetovej  známosti zostávať v tmách. Táto oblasť nekorešponduje so životom na výslní, ale skôr s osvietením zvnútra duše a schopnosť osvietiť a podnietiť aj iných. Je symbolizovaná aktívnou, pulzujúcou energiou slnka a posilňovaná tým , čo osvecuje našu dušu a to je pre každého z nás niečo iné. Napríklad to môže byť veľké literárne dielo, obrazy starých majstrov, podmanivá hudba, či poézia.

Oheň je  podľa svetových smerov v priamej opozícií oproti Vode a tým nás upozorňuje, že sme neustálo vo vzťahu k našej životnej ceste a  mali by byť naše činy v súlade s cestou, ktorú chceme ísť!

Charakteristika sektorov.

Mysľou vidíme veľmi obšírne, očami len čiastočne.

Fenomén videnia závisí od interpretácie,

ktorú z vnemu na sietnici urobí myseľ.

To, čo vidíme, nie je vnem,

ale naša interpretácia  vnemu.

William Bates

Nový spôsob videnia... nám umožňuje pozerať na priestor z významového nadhľadu. Na priestore hodnotíme nie len jeho vibráciu podľa prislúchajúceho živlu a jeho osudového prepojenia v živote ľudí žijúcich v takýchto priestoroch, ale vieme ešte ohodnotiť ďalší aspekt Feng Shui, ktorý vychádza z pozície jednotlivých vchodov do objektu.

Tabuľka typu energií – podľa jednotlivých vchodoch.

 • Sektor Rast.

Všetko čo umiestnime do tohto sektoru nám bude postupne rásť , ale POZOR takisto tu rastú nezaplatené šeky, ako lukratívne zákazky.

 • Sektor Uzdravenia.

Všetko čo umiestnime do tohto sektoru sa nám bude, vplyvom priaznivých energií postupne uzdravovať, či už ide o študijné výsledky detí, alebo súdny spor.

 • Sektor Katastrofy.

Katastrofa znamená, že v tomto paláci je katastrofálny stav energie príslušného prvku – živlu.

Pokiaľ tento sektor nie je upravený príslušným živlom, odoberá  ho z energetiky obyvateľov priestoru.

 • Sektor Konflikt.

V danom sektore je nízky stav energie príslušného prvku – živlu, ktorý spôsobuje nervozitu a konflikty.

 • Sektor Duchov.

V tomto sektore je nutné umiestňovať ochranné prvky a predmety náboženského, alebo ochranného charakteru.

 • Sektor Kontinuity.

Všetko, čo umiestnime v priestore práve v tomto sektore má tendenciu udržať sa dlhodobo na rovnakej úrovni – zvýšenie ročného prímu alebo zdravotný stav členov rodiny. Týmto  spôsobom sa dá zastabilizovať aktuálny stav.

 • Sektor Stagnácie.

Tento sektor je problematický, lebo je energeticky na bode Nula. Ak tento priestor nie je dodatočne vyživovaný a rozhýbaný tak si energiu berie z obyvateľov v priestore. Rozhýbanie priestoru treba konzultovať s Feng Shui poradcom, lebo sú tu ešte iné aspekty diagnostiky, na ktoré treba brať ohľad.