Svet je šachová hra, ktorá sa každým ťahom mení

 

V dnešnej uponáhľanej dobe neustále viac a viac ľudí navštevuje doktorov, pričom v čakárni a v ordinácii strávia podstatnú časť svojho života. Čo môžeme vo svojom živote zmeniť a aké informácie si máme osvojiť? Internet ponúka neuveriteľné množstvo nových informácií a príležitostí, z ktorých sa cítime ako v bludisku. Jednou s možností je aj Tao Feng Shui.

Popri Feng Shui vzdelaniu, ako poradca mám ešte zdravotnícke vzdelanie, ktoré mi veľmi dobre pomáha pri mojej práci. Ale aj tak musím s ľútosťou priznať, že naše moderné zdravotníctvo vo väčšej miere lieči len symptómy chorôb namiesto liečenia príčiny zdravotných problémov.  Pred pár storočiami boli lekári v Ázií a to hlavne v Číne platený len v čase, keď ich klienti boli zdravý. Pri ochorení bol lekár povinný čím skôr vyliečiť svojho pacienta a to nie len z etického, ale v tu dobu hlavne z finančného dôvodu. Inak mohol byť  lekár veľmi rýchlo vymenený, alebo mu nebolo platené pokiaľ pacient nevyzdravel. Lekár tej doby bol všestranne vzdelaná osobnosť, ktorá používala medinské znalosti tak často, ako znalosti Feng Shui. Všeobecne platilo, že keď sa choroba vracala, alebo dlhodobo pretrvávala bolo treba riešiť ochorenie cez princípy Feng Shui a medicínske praktiky boli len súčasťou podpornej  liečby. 

Z tohto obdobia sa ešte dodnes traduje niekoľko Čínskych prísloví, ako napríklad: „ Predpis bol vynikajúci, len tie lieky boli na nič “ ďalšie príslovie bolo  „ Na jeseň sa predáva ovocie a na jar zasa lieky “.  Preto si myslím, že moderná medicína by sa mala doplniť o alternatívnu medicínu a v niektorých krajinách sa aj táto kombinácia starého a nového poznania -  podarilo celkom úspech  skĺbiť. Na obrázku nižšie je zobrazený dvadsaťštyri hodinový cyklus orgánov a ich rozdelenie podľa piatich elementov, v ktorom je vidno vzájomné vzťahy rôznych energií a vplyvov.  Tento princíp vnímania zdravia využíva okrem Feng Shui aj akupresúra, akupunktúra, etikoterapia a mnoho ďalších odborných odvetví alternatívnej medicíny.

 

Preto osobne odporúčam ľudom v svojom okolí, aby sa neupínali len na zabehnutý stereotyp zdravotníctva, ktorý je viac menej zriadený pre komerčný účel. V zdravotníctve je priveľký lobistický tlak farmaceutického priemyslu podporený bodovým systémom našich poisťovní, ktorých cieľom je posilniť si len svoje kvóty a čísla.  Zdravotníctvo by som v tomto stave, aké momentálne je nazýval skorej chorobníctvom, lebo je viacej choré ako zdravé...

 

Ja si myslím, že každé storočie našej civilizácie si vyberá inú daň od ľudí a tvorí typické osudové línie pre aktuálne obdobie ľudstva.  Sám vďačím učeniu Feng Shui za  hlbšie  pochopenie vlastného bytia.  Odpoveďou na otázku ohľadne vyrovnaného človeka sa mi  práve teraz zdá byť vhodné jedno básnické príslovie: „ Ak má človek v duši svetlo, vyžaruje z neho krása. Ak vyžaruje z človeka krása, vládne v jeho dome harmónia. Ak vládne v dome harmónia, panuje poriadok v národe. Ak panuje poriadok v národe, je mier na celom svete “.  Verím, že vyššia moc, ktorá nerobí chyby stvorila človeka skoro dokonalého so svetlom v duši. Toto svetlo v nás potrebuje len veľa krát trošku pomôcť.

Feng Shui  nie je všemohúcou službou ľudstvu, ale vie ak má dostatok času postrčiť človeka, tak aby sa stal vyrovnanejšou a šťastnejšou  bytosťou.  Šťastný a vyrovnaný človek je prínosom pre svoje okolie a posúva pozitívne misku rovnováhy sveta.  Čo si môžeme viacej priať? Všetky ostatné materialistické veci, ako peniaze, majetok, či kariéra sa potom vyvíja úplne inak v súlade s univerzálnymi zákonmi tohto sveta. Týmto som nechcel vzbudiť dojem, že byť bohatý je špatné, lebo taktiež musím uznať, že peniaze robia človeka nezávislým a voľným.  Feng Shui  sa snaží len o rovnocenné vyrovnanie životných kvalít u každého človeka.

Budúce šťastie a sním spojené pozitívne myslenie  každého človeka je formované tromi energetickými piliermi života.

Prvým pilierom je osud, ktorý si vieme pozrieť cez astrológiu človeka. Súbežne má taktiež každý priestor svoju budúcnosť a projektuje ju aj obyvateľom, ktorý ho obývajú.

Druhým pilierom je vnútorný postoj k životu, k  sebe samému, k sebareflexii, k sebakritike.

Tretím pilierom je  Feng Shui  priestoru. Dva piliere z troch sú nami ovplyvniteľné. Ďalej  ich vysvetlím trošku podrobnejšie:

Osud alebo astrológia sa nedá zmeniť je nám už daná od stvoriteľa. Každý z nás sa narodil pod určitou konšteláciou hviezd a planieť, ktoré nám od nášho narodenia programujú energetické tendencie  a inscenujú nám presné množstvo šťastia v živote.  Preto sa aj hovorí, že niekto sa narodil pod šťastnou hviezdou a takýmto ľudom sa darí na čo len siahnu v živote.

Z vnútorným postojom a celou našou dušou je to už vec osobného tréningu, vplyvu okolitej spoločnosti a rodinnej výchovy.  Vnútorný postoj je možné ovplyvniť vlastnou motiváciou a to buď cez rôzne motivačno - pozitívne programy, ktorých je na našom trhu momentálne dosť, alebo napríklad etikoterapiou. Etikoterapia rieši komplexne dušu človeka a preto si osobne myslím, že je tento druh terapie momentálne jeden z najefektívnejších prostriedkov zaoberajúci sa touto tematikou.  

Poslednou možnosťou, s ktorou  si viete nakloniť misky osudu a šťastia na svoju stranu je práve cez Feng Shui. Feng Shui sa snaží učiť ľudí, ako si čo najlepšie posilniť svoje slabé energetické piliere. Tuto oblasť života veľmi výstižne opísal vo svojej Knihe múdrych mužov  filozof Lao - C´: „ Obrovský  strom, ktorý by ste objali obidvomi pažami, vyrastá z malého semiačka. Vysoká terasa o siedmych podlažiach vyrástla  na malom kúsku zeme. Cesta dlhá tisíc kilometrov začína prvým krokom v pred “.  Svoje myslenie a šťastie máme každý vo svojich rukách. Ak sa vám podarí pozitívne ovplyvniť aspoň dva piliera života, tak  život sa stáva šťastnejším a jednoduchším.

Prvým nami overeným príbehom bol príbeh mladého páru zo Slovenska, ktorý vyhľadal našu pomoc pred dvomi rokmi - v Čínskom roku zlatého Tigra. Dôvod prečo vyhľadali poradenskú službu Feng Shui  bolo, že mali pri jednej ich pracovnej ceste autonehodu. Nešťastnou náhodou im z neohradeného ovocného sadu za dedinou vybehla srnka, ktorá im spôsobila značnú škodu na prednej časti auta. Cieľom Feng Shui  bolo  zistiť či to bola len takzvaná  náhoda, alebo to bol vplyv ich zatiaľ nami neharmonizovaného vlastného domáceho Feng Shui. Pri neskoršej analýze ich bytu som zistil, že si pán Erik pred autonehodou našiel v nevybalenom kartóne ešte z čias, keď sa sťahovali do nového bytu model väčšieho zeleného BMW autíčka. Pred touto spomínanou  autonehodou si ho vystavil na parapetnú dosku do okna. Bolo to približne tri mesiace pred nehodou a tešil sa, ako to modelu auta na tomto mieste  pekne pristane. Pri hĺbkovej diagnostike som zistil, že miesto kde si tento pán Erik vystavil svoj model bol severozápad bytu posilnený významným energetickým akupunktúrnym bodom priestoru.  Severozápadná strana bytu energeticky vyživuje všetky životné aspekty muža nad tridsaťpäť rokov a priamo ovplyvňuje dopravné prostriedky. Energetika tohto smeru bola niekoľko násobne poškodená  a tým že si tam tento pán Erik umiestnil model auta sa začala deštruktívna energetika sústreďovať ako navigačný program. Prvým cieľom bolo  zdravie muža a druhým cieľom bol dopravný prostriedok. V podstate na tomto princípe funguje programovanie budúcich udalostí a ak má človek ešte negatívne tendencie vyplývajúce z astrológie, tak je len otázka času kedy tento vlastným pričinením zmenený osud sa naplní.  Preto sa osobne v živote radšej riadim príslovím: „ Ten kto sa pýta vyzerá hlúpo päť minúť, kto sa nepýta zostane ním navždy “. Človek tejto doby platí za svoju nevedomosť priveľkú daň a pritom je v našom okolí toľko možností, ako plnohodnotne žiť a nie len energeticky prežívať...

Na rozlúčku by som ešte pridal čitateľom posledné výstižné príslovie: „ Ak daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, ale ak ho naučíš loviť, dáš mu potravu na celý jeho život “.  Preto som rád, keď klienti / klientky pochopia vďaka Feng Shui  aspoň najzákladnejšie princípy energetiky ich obytných priestorov. Tým si neskôr vedia aj sami pozitívne ovplyvňovať určité časti svojej budúcnosti...