Feng Shui princíp piatich elementov...

Päť farieb oslepuje oko.

Päť tónov ohlušuje ucho.

Päť príchutí otupuje chute.

Naháňanie a poľovanie oblázňuje myseľ.

Drahé veci zvedú človeka z cesty.

Preto múdry sa riadi tým čo cíti,

a nie tým, čo vidí.

Necháva tamto a vyberá si toto...

Lao C.

      Na tomto princípe piatich elementov, energií, vibrácií, farieb, vôní, systémov  - si človek vie predstaviť celí mechanizmus univerza. Už v 4 storočí pr.n.l. sa objavil systém klasifikácie energie, známi ako Päť elementov.  Keby sme to dneska prekladali presnejšie, opis pohybu energie v tomto systéme by mohol znieť Päť energií v chode. Pretože ide skôr o nepretržitý pohyb než o súbor statických prvkov. A tento fenomén sa vo Feng Shui využíva na všetkých úrovniach ladenia a dotvárania harmónie v priestore.

5.elementov, päť elementov, feng shui. feng šuej

Tvoriaci cyklus.

Jeden z prvých dôležitých cyklov, ktorý nám umožňuje pozitívnym spôsobom produkovať dodatočnú energiu a výživu v priestore sa volá Tvorivý, alebo Tvoriaci cyklus. Tento princíp je založený na jednoduchej  vlastnosti každého s prvkov. Napríklad: Oheň patrí k červenej farbe a k letu. Ale jeho hlavný význam pre nás je, že tvorí Zem. Zem je to žltá, hnedá, oranžová farba  a delí si s kovom jeseň. No a pre Feng Shui je dôležité jej vlastnosť a to že tvorí Kov. Kov sa ťaží v baniach  a tie sú v zemi. Kovové farby sú odtiene sivej, zlatej striebornej a bielej. Keď sa ochladí Kov tak sa zarosí a ten tvorí Vodu.  V zemi je kov ako keby tekutý a na povrchu sa mení na Vodu. Takto nejako je to vnímané v Ázií. Vode patria odtiene modrej, čiernej farby a ročné obdobie zima. A z vody rastú kvety a stromy. Tak posledným elementom je Drevo. Drevu prislúcha jar a zelené farby.

Ovládací cyklus. 

Ďalšou veľmi dôležitou vlastnosťou týchto Piatich elementov je ich závislosť na tom predchádzajúcom  prvku, s ktorého sa rodia  - vznikajú. Tento vzťah je vynikajúca vlastnosť, ktorou vieme ovládať správanie prvkov. Preto sa aj tento cyklus volá Ovládací. Pre lepšie predstavenie vysvetlím. Drevo tým, že horí v Ohni je vyčerpávané a oslabované. Takže Oheň ovplyvňuje množstvo Dreva.   Na regulovanie Ohňa je zasa najlepšia Zem. Princíp táborenia pozná každý. V Zemi je Kovová ruda. A pri jej ťažbe sa časť zo zeme vlastne ochudobňuje o svoju kvalitu. Keď je Kov dlhší čas vystavený vplyvom Vody, tak vzniká korózia a železo stráca svoju funkciu. Vodu najlepšie pohlcujú korienky stromov a kvetín čo je vlastne Drevo. Je to uzavretý kolobeh životných energií fungujúci úplne na všetkých jeho hladinách...

 

5 elementov. pät elementov, feng shui tabulky, feng šuej.

 Deštruktívny cyklus.

Tento cyklus sa snažíme používať čo najmenej len vo veľmi výnimočných situáciách. A to preto, lebo je to agresívny - deštruktívny vplyv na elementárnu energiu a my sa snažíme harmonizovať, alebo aspoň zmierňovať deje medzi Piatimi elementmi. Deštruktívnou možnosťou, ako dostať Oheň pod kontrolu je ho hasiť Vodou.  Vodu vieme zahatať hrádzou, ktorá je zo Zeme. Zem najlepšie rozruší rastlinstvo a to je Drevo.  Najlepší kamarát na rúbanie Dreva je sekera a tá je z Kovu. A na to aby mal Kov nejakú formu sa používa Oheň, ktorý Kov roztaví.

A takto sa cyklus neustálo točí a navzájom ovplyvňuje...