Nový dizajn života očami starodávneho učenia.

31.01.2019 09:59

Feng Shui je založené na prastarých poznaniach , že sme neoddeliteľnou súčasťou sveta, ktorý nás obklopuje a že  sme tiež na  druhej strane svojim okolím ovplyvňovaní. Všetko súvisí so všetkým, nič neexistuje osamote, každé jednanie, každý zážitok, každá myšlienka, každý pocit je v spojení so všetkým ostatným. A tak  naše bezprostredné  okolie má veľký vplyv na to, ako sa nám darí  a ako sa rozvíja náš život.

Naopak je tiež naše prostredie v určitej miere vyjadrením nášho vnútorného stavu: zdravia alebo choroby, úspechu  alebo neúspechu, tak isto ako šťastných a nešťastných vzťahov – to všetko sa nám vyobrazuje v našom živote a dá sa nepriamo ovplyvniť. Pri dôkladnejšom pohľade na svoje okolie  môžeme spozorovať, že si každý z nás robí doma svoje osobné Feng Shui. A určitým spôsobom je aj naše prostredie, v ktorom prebývame dlhší čas zrkadlom nás samých. A Feng Shui nás učí, ako sa vedomím výberom miesta, kde žijeme, a jeho cieleným usporiadaním môžeme cítiť dobre a dosiahnuť večného šťastia.

Vysvetľuje nám , prečo niektoré priestory sú k bývaní vhodnejšie ako tie ostatné a akými prostriedkami môžeme svoje bezprostredné prostredie ovplyvniť. Je to tisícky rokov staré učenie, v podstate staré ako ľudstvo samo. Pretože je toto učenie založené na všade platných prírodných zákonoch  je ho možné využívať aj v západnej časti sveta. Feng shui sa zrodilo pozorovaním prírodných javov.

Ako napríklad príbeh o vzniku magického LO ŠU štvorca. Presne Lo Šu mriežka znamenala „ Lo mapu alebo diagram“. Príbeh popisuje cisára JOUA, ktorý bol na prechádzke pozrieť si rozsah škôd po záplavovej katastrofe a na brehu rieky Lo  približne 2205 pr. n. l. objavil súbor bodiek na vrchu panciera korytnačky. A tak bola mriežka Lo Šu  vždy spojovaná s kontrolou vody a tiež s Feng Shui.

Ako bývame nie je žiadna náhoda: vo výbere bývania a jeho zariadenie sa odráža vaša osobnosť a vaša momentálna životná situácia. A tak môže váš príbytok veľa vecí o vás porozprávať – možno viac , než si myslíte!

Keď sa medzi svojimi  štyrmi stenami cítite bezpečne, keď pôsobia  priateľsky a pozitívne, keď denne prijímate novú energiu a radosť so života, tak je vám vaše bývanie oporou a užitočnou energetickou výživou v živote. A to si myslím je celkom dobrý nápad, prečo sa zamyslieť a využiť staroveké učenie Feng Shui.