Nový dizajn života očami starodávneho učenia.

 Hlavu kolesa delí tridsať spíc:  užitočným ho ale robí diera uprostred.

Vytvaruj z hliny nádobu : užitočnou ju robí priestor uprostred.

Vysekaj v izbe okná a dvere: užitočnou ju robia otvory.

Zisk pochádza z toho, čo tam je: užitočnosť vychádza z toho, čo tam nie je...     

                                                                   (Lao   C.)                                                                                                         

Ste tým, kde žijete...

           Feng Shui je založené na prastarých poznaniach , že sme neoddeliteľnou súčasťou sveta, ktorý nás obklopuje a že  sme tiež na  druhej strane svojim okolím ovplyvňovaní. Všetko súvisí so všetkým, nič neexistuje osamote, každé jednanie, každý zážitok, každá myšlienka, každý pocit je v spojení so všetkým ostatným. A tak  naše bezprostredné  okolie má veľký vplyv na to, ako sa nám darí  a ako sa rozvíja náš život.

Naopak je tiež naše prostredie v určitej miere vyjadrením nášho vnútorného stavu: zdravia alebo choroby, úspechu  alebo neúspechu, tak isto ako šťastných a nešťastných vzťahov – to všetko sa nám vyobrazuje v našom živote a dá sa nepriamo ovplyvniť. Pri dôkladnejšom pohľade na svoje okolie  môžeme spozorovať, že si každý z nás robí doma svoje osobné Feng Shui. A určitým spôsobom je aj naše prostredie, v ktorom prebývame dlhší čas zrkadlom nás samých. A Feng Shui nás učí, ako sa vedomím výberom miesta, kde žijeme, a jeho cieleným usporiadaním môžeme cítiť dobre a dosiahnuť večného šťastia.

feng shui, obrázky, sochy feng shui

 

Vysvetľuje nám , prečo niektoré priestory sú k bývaní vhodnejšie ako tie ostatné a akými prostriedkami môžeme svoje bezprostredné prostredie ovplyvniť. Je to tisícky rokov staré učenie, v podstate staré ako ľudstvo samo. Pretože je toto učenie založené na všade platných prírodných zákonoch  je ho možné využívať aj v západnej časti sveta. Feng shui sa zrodilo pozorovaním prírodných javov.

Ako bývame nie je žiadna náhoda: vo výbere bývania a jeho zariadenie sa odráža vaša osobnosť a vaša momentálna životná situácia. A tak môže váš príbytok veľa vecí o vás porozprávať – možno viac , než si myslíte!

Keď sa medzi svojimi  štyrmi stenami cítite bezpečne, keď pôsobia  priateľsky a pozitívne, keď denne prijímate novú energiu a radosť so života, tak je vám vaše bývanie oporou a užitočnou energetickou výživou v živote. A to si myslím je celkom dobrý nápad, prečo sa zamyslieť a využiť staroveké učenie Feng Shui.

Princípy feng šuej v praxi.

Ak máte záujem o základné poradenstvo vo veciach feng shui, tak nám napíšte na našu E-mailovú adresu info@taofengshui.eu.

Čo je pre nás Feng Shui poradcov potrebné na diagnostikovanie základnej analýzy?

  • Pôdorys bytu, domu ( pri dome treba každé poschodie), alebo firmy (ak je to multifunkčná budova, aspoň váš vyhradený priestor + riaditeľova miestnosť).
  • Ak nie ste majiteľ (majiteľka) firmy, alebo riaditeľ (riaditeľka) firmy, tak treba aby ste označili vaše aktuálne miesto na pôdoryse kde pracujete a trávite väčšinu času pri práci.
  • Na váš pôdorys si zakreslíte severojužnú os a tú si nájdete pomocou kompasu , alebo buzoly. Merajte v každej miestnosti tak, že sa postavíte čelom k najsevernejšej stene miestnosti a údaje napíšte do pôdorysu napríklad: chodba 23°SZ (severozápadne). Pri meraní si treba vždy označiť uhol smerujúci na sever a stenu od ktorej bolo merané.
  • Aktuálne fotografie priestoru. Trojizbový byt by mal mať aspoň 15 fotiek z rôznych pohľadov na miestnosti. Pri fotografovaní sa treba sústrediť, aby na fotografiách boli vidno všetky obrazy a sochy v priestore.
  • Veľmi užitočné je ak nám napíšete aj dátumy narodení všetkých členov rodiny, ktorý v byte, či dome bývajú. Pri firme stačí váš dátum narodenia a dátum riaditeľa firmy.