Feng shui článok pre PR portál Levičan...

13.07.2012 16:40

 

  V dnešnej uponáhľanej dobe neustále viac a viac ľudí navštevuje doktorov, pričom v čakárni a v ordinácii strávia podstatnú časť svojho života. Čo môžeme vo svojom živote zmeniť, a aké informácie si máme osvojiť?

Jednou z možností je aj  Feng Shui.

 

„Popri Feng Shui vzdelaniu, ako poradca mám ešte zdravotnícke vzdelanie, ktoré mi veľmi pomáha pri mojej práci. Ale aj tak musím s ľútosťou priznať, že naše moderné zdravotníctvo vo väčšej miere lieči len symptómy chorôb, namiesto liečenia príčiny zdravotných problémov. Pred pár storočiami boli lekári v Ázii, a to hlavne v Číne platený len v čase, keď ich klienti boli zdraví. Pri ochorení bol lekár povinný čím skôr vyliečiť svojho pacienta, a to nie len z etického, ale v tú dobu hlavne z finančného dôvodu. Inak mohol byť  lekár veľmi rýchlo vymenený, alebo mu nebolo platené pokiaľ pacient nevyzdravel. Lekár tej dobe bol všestranne vzdelaná osobnosť, ktorá používala medicínske znalosti tak často, ako znalosti Feng Shui. Všeobecne platilo, že keď sa choroba vracala, alebo dlhodobo pretrvávala bolo treba riešiť ochorenie cez princípy Feng Shui a medicínske praktiky boli len súčasťou podpornej  liečby. Z tohto obdobia sa dodnes traduje niekoľko čínskych prísloví, ako napríklad: „ Predpis bol vynikajúci, len tie lieky boli na nič “ ďalšie príslovie bolo „ Na jeseň sa predáva ovocie a na jar zasa lieky “. Myslím si, že moderná medicína by sa mala doplniť viac o alternatívnu medicínu, pričom v niektorých krajinách sa túto kombináciu starého a nového poznania podarilo celkom úspešne skĺbiť. Na obrázku nižšie je zobrazený dvadsaťštyri hodinový cyklus orgánov, a ich rozdelenie podľa piatich elementov, v ktorom sú znázornené vzájomné vzťahy rôznych energií a vplyvov. Tento princíp vnímania zdravia využíva okrem Feng Shui aj akupresúra, akupunktúra, etikoterapia a mnoho ďalších odborných odvetví alternatívnej medicíny."

(Foto: tao feng shui)

Pán Hiselský, predstavte nám v krátkosti čo znamená Tao Feng Shui? 

Názov firmy sa skladá z troch nezávislých Čínskych slov. Slovo „Tao“ môžeme vysvetliť ako tajomstvo, počiatok či cesta, ale i tak ho nikdy priamo neopíšeme. Každé z označení Taa – tajomné, hlboké, veľké, presahujúce, jemné – vyjadruje niečo z jeho významu, ale nie to čím je... “. Slovo „tajomstvo“ je  odvodené z toho, že vychádza z tajných a temných miest. Slovo „hlboké“ znamená, že sa môže ponoriť ako hlboko chce, ale na jeho dno nedosiahnete. Slovo „veľké“ hovorí, že ho môžete plniť všetkými vecami, ale aj tak ho nikdy nenaplníte. Slovo „presahujúce“ znamená, že i keď budete putovať až na koniec sveta, ono je ešte ďalej. Slovo „jemné“ je odvodené z toho, že je tak priezračné a neuchopiteľné, že ho nemôžete ani vidieť, ani uchopiť. Učenie Feng Shui  by sa dalo jednoducho preložiť ako Feng (vietor) a Shui (voda). Vietor posúva energiu Čchi (univerzálnu všadeprítomnú energiu) a voda ju zachytáva a hromadí. Tieto dva princípy sú veľmi dôležité, aby mohol nastať premenlivý stav harmónie. Cieľom Feng Shui je dostať do priestoru dostatok kvalitnej energie podľa potrieb ľudí a zabezpečiť, aby sa energia čo najdlhšie udržala a správne využila v priestore. Pôvod Feng Shui pochádza z Číny (okolo 4000 pred. n. l.) a jeho múdrosť a prepracovanosť sa používa dodnes. Feng Shui je umenie účelného zaobchádzania človeka s jeho hmotným  okolím a energiami. Cez Feng Shui viete nájsť ideálne miesto na bývanie, podnikanie, preveriť si akékoľvek miesto ako sa bude správať v budúcnosti a či je vyhovujúce pre vaše zdravie, pre vaše deti, kariéru, financie, partnerské vzťahy...atď.

Feng Shui sa snaží pozitívne ovplyvniť všetky aspekty bežného života.

Vyrovnaného človeka sotva napadne využiť Vaše služby. Je tomu tak? 

Myslím si, že každé storočie našej civilizácie si vyberá inú daň od ľudí a tvorí typické osudové línie pre aktuálne obdobie ľudstva. Sám vďačím učeniu Feng Shui za  hlbšie  pochopenie vlastného bytia. Odpoveďou na otázku ohľadne vyrovnaného človeka sa mi  práve teraz zdá byť vhodné jedno básnické príslovie: „Ak má človek v duši svetlo, vyžaruje z neho krása. Ak vyžaruje z človeka krása, vládne v jeho dome harmónia. Ak vládne v dome harmónia, panuje poriadok v národe. Ak panuje poriadok v národe, je mier na celom svete“. Verím, že vyššia moc, ktorá nerobí chyby stvorila človeka skoro dokonalého so svetlom v duši. Toto svetlo v nás potrebujeme len veľa krát trošku odhaliť. Feng Shui  nie je všemohúcou službou ľudstvu, ale vie - ak má dostatok času- postrčiť človeka tak, aby sa stal vyrovnanejšou a šťastnejšou bytosťou.  Šťastný a vyrovnaný človek je prínosom pre svoje okolie a posúva pozitívne misku rovnováhy sveta. Čo si môžeme viac priať? Všetky ostatné materialistické veci ako peniaze, majetok, či kariéra sa potom vyvíjajú úplne inak v súlade s univerzálnymi zákonmi tohto sveta. Týmto som nechcel vzbudiť dojem, že byť bohatý je špatné, lebo taktiež musím uznať, že peniaze robia človeka nezávislým a voľným. Feng Shui  sa snaží len o rovnocenné vyrovnanie životných kvalít u každého človeka.

Aký je postup výkonu Vašich služieb? 

Na začiatku si obhliadnem okolie diagnostikovaného priestoru. Zakreslím a odfotím všetky podstatné veci, ktoré mi neskôr umožnia skompletizovať informácie dôležité pre hĺbkovú analýzu. Ak sa obhliadka priestoru rieši na diaľku, tak vyžadujem od budúcich klientov preposlanie naskenovanej stavebnej fotodokumentácie a katastrálne mapy. Druhým krokom je samotný nákres pôdorysu bytu, domu, alebo firmy (pri dome treba každé poschodie). Tretím krokom je zakreslenie severojužnej osi, a tú si nájdem pomocou Feng Shui  kompasu. Štvrtým krokom je fotografovanie  priestoru. Trojizbový byt by mal mať minimálne 15 fotiek z rôznych pohľadov na miestnosti. Pri fotografovaní sa zameriavam aj na doplnky interiéru ako sú obrazy, kvety, farby...atď. Zároveň si klient vypíše aj firemný dotazník. 

Po diagnostike a spracovaní informácií odovzdávam klientovi písomný návod na riešenie danej problematiky .

Kedy a za akých okolností Vás ľudia najčastejšie oslovujú? 

Najčastejšie ma ľudia kontaktujú, keď je ich problém veľmi dominantný a nevedia ako ďalej. Občas príde  klient, väčšinou to býva žena - klientka, ktorá má len intuíciu a hľadá alternatívnu pomoc od Feng Shui poradcu. Problematické môže byť úplne všetko v našich životoch. Preto aj spektrum rozsahu poskytovania našich služieb Feng Shui je neobmedzené a ideálne sa prispôsobuje aktuálnej problematike daného zákazníkovho života. Dve najčastejšie oblasti prečo ľudia vyhľadávajú Feng Shui  sú zdravie a financie. Tieto oblasti života rieši momentálne každý človek.

Čím ďalej tým viac ľudí a firiem si začína uvedomovať silu a potenciál Feng Shui, a preto začína celkom zaujímavý pozitívny trend využívania alternatívnych možností k dosiahnutiu toho, po čom ľudia túžia. Číňania  poznajú k tejto tematike jedno veľmi výstižné príslovie: „Robme šťastnými tých, čo sú blízko a tí čo sú ďaleko prídu sami “.

Všeobecne platí, čím si obklopený tým si? 

Áno máte pravdu, už starý Slovania pozorovali a zapisovali svoje časom overené návody na zdravé bývanie, ktoré muselo spĺňať veľa dôležitých podmienok tej doby. Európske Feng Shui sa nazývalo Geomantia. Tieto učenia sú si podobné, a podľa týchto princípov sa  postavila väčšina doteraz stojacich kostolov, hradov, námestí a miest. Tieto pre laikov tajomné princípy veľmi výstižne vysvetľuje nadčasovo pravdivé príslovie: „ Tridsať špíc sa zbieha do stredu kolesa, ale až diera  v strede mu dáva pravý význam. Zmiešajte hlinu s vodou a vytvorte nádobu, ale až to prázdne v strede ju robí užitočnou. Postavte dom a vyrežte v ňom okná a dvere, ale až toto ho robí obývateľným. Preto pozostáva úžitok v tom čo tu je a zmysel je v tom čo tu nie je “.

Ako by ste definovali z Vášho pohľadu slovné spojenie šťastie a pozitívne myslenie? 

Budúce šťastie a s ním spojené pozitívne myslenie každého človeka je formované tromi energetickými piliermi života. Prvým pilierom je osud, ktorý si vieme pozrieť cez astrológiu človeka. Druhým pilierom je vnútorný postoj k životu, k  sebe samému, k sebareflexii, k sebakritike. Tretím pilierom je  Feng Shui  priestor. Dva piliere z troch sú nami ovplyvniteľné. 

Osud alebo astrológia sa nedá zmeniť, pretože nám je už daná od stvoriteľa. Každý z nás sa narodil pod určitou konšteláciou hviezd a planét, ktoré nám od nášho narodenia programujú energetické tendencie  a inscenujú nám presné množstvo šťastia v živote.

S vnútorným postojom a celou našou dušou je to už vec osobného tréningu, vplyvu okolitej spoločnosti a rodinnej výchovy. Vnútorný postoj je možné ovplyvniť vlastnou motiváciou, a to buď cez rôzne motivačno - pozitívne programy, ktorých je na našom trhu momentálne dosť, alebo napríklad etikoterapiou. Etikoterapia rieši komplexne dušu človeka, a preto si osobne myslím, že je tento druh terapie momentálne jeden z najefektívnejších prostriedkov zaoberajúci sa touto tematikou.   

Poslednou možnosťou, s ktorou  si viete nakloniť misky osudu a šťastia na svoju stranu je práve Feng Shui. Feng Shui sa snaží učiť ľudí ako si čo najlepšie posilniť svoje slabé energetické piliere. Túto oblasť života veľmi výstižne opísal vo svojej Knihe múdrych mužov  filozof Lao - C´: „Obrovský strom, ktorý by ste objali obidvomi pažami vyrastá z malého semiačka. Vysoká terasa o siedmych podlažiach vyrástla  na malom kúsku zeme. Cesta dlhá tisíc kilometrov začína prvým krokom v pred“. Svoje myslenie a šťastie máme každý vo svojich rukách. Ak sa vám podarí pozitívne ovplyvniť aspoň dva piliera života, tak život sa stáva šťastnejším a jednoduchším. 

Každá vami vykonaná služba je zároveň ľudským príbehom, predstavte nám aspoň jeden z nich?

Zaujímavý bol príbeh mladého páru, ktorý vyhľadal našu pomoc v čínskom roku zlatého Tigra. Dôvodom, prečo vyhľadali poradenskú službu Feng Shui bola autonehoda. Nešťastnou náhodou im z neohradeného ovocného sadu za dedinou vybehla srnka, ktorá im spôsobila značnú škodu na prednej časti auta. Cieľom Feng Shui bolo zistiť, či to bola len náhoda, alebo to bol vplyv ich zatiaľ nami neharmonizovaného obytného priestoru. Pri neskoršej analýze ich bytu som zistil, že si domáci pán vystavil na parapetnú dosku okna model auta. Bolo to približne tri mesiace pred nehodou a tešil sa, ako to modelu auta na tomto mieste pekne pristane. Pri hĺbkovej diagnostike som zistil, že miesto, kde si tento pán vystavil svoj model bol severozápad bytu posilnený významným energetickým akupunktúrnym bodom priestoru. Severozápadná strana bytu energeticky vyživuje všetky životné aspekty muža nad tridsaťpäť rokov a priamo ovplyvňuje dopravné prostriedky. Astrológia domáceho pána, umiestnenie modelu auta a niekoľko násobné poškodenie energetiky svetového smeru spustili rad negatívnych udalostí, ktoré vyvrcholili autonehodou.

V podstate na tomto princípe funguje programovanie budúcich udalostí. Ak má človek ešte negatívne tendencie vyplývajúce z astrológie, tak je len otázka času kedy sa tento vlastným pričinením zmenený osud naplní. Človek tejto doby platí za svoju nevedomosť priveľkú daň, a pritom je v našom okolí toľko možností, ako plnohodnotne žiť a nie len energeticky prežívať. Preto som rád, keď klienti pochopia vďaka Feng Shui aspoň najzákladnejšie princípy energetiky ich obytných priestorov. Tým si neskôr vedia aj sami pozitívne ovplyvňovať určité časti svojej budúcnosti.

 

Na otázky odpovedal Ivan Hiselský, riaditeľ firmy. Tao Feng Shui v Hronských Kľačanoch (okres Levice)


2012-05-13 17:16:40 | Rozhovory | PR článok